متخصص و جراح کولورکتال، جراح لاپاروسکوپی، جراح گوارش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

خدمات جراحی دکتر واثقی شامل موارد زیر می‌باشد:

 

تماس با ما